Obowiązek informacyjny

Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO (tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej wskazujemy niezbędne informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi – nie powinno to zająć więcej niż kilka minut. Jeżeli po lekturze pojawią się jakiekolwiek pytania – zachęcamy do kontaktu z nami. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartosz Długołęski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MASTER Parkiet pod klucz! Bartosz Długołęski z siedzibą w Warszawie (01-625) przy ul. Mickiewicza 65 lok. 40.
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MASTER Parkiet pod klucz! Bartosz Długołęski mogą Państwo skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Mickiewicza 65 lok. 40, 01-625 Warszawa lub przez wiadomość e-mail na adres: biuro@masterparkiet.com.pl
W jaki sposób pozyskaliście moje dane? Państwa dane, które przetwarzamy, zostały przez nas pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności :
a) Założenie konta klienta w serwisie – sklep.masterparkiet.com.pl;
b) Dokonywania transakcji;
c) Złożenie zamówienia;
d) Złożenie zapytania np. przez formularz na stronie.
Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych? Cel przetwarzania Podstawa prawna
Sprzedaż i dostawa zamówionego towaru Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Spełnienie obowiązków fiskalnych i rachunkowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym sklep.masterparkiet.com.pl Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Wykonanie bezpłatnej usługi newslettera, po wyrażeniu dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Wykonanie bezpłatnej usługi przechowywania („zapamiętania”) danych w ramach konta klienta Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Reklamacja lub zwrot zakupionego towaru Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Ustalenie, dochodzenie i obrona w razie wzajemnych roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Marketingowy Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dokonywanie płatności Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Analityczny Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Statystyczny Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Archiwalny Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Profilowanie danych i podejmowanie wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Korzystanie z naszych usług czy zakup naszych towarów jest w pełni dobrowolny, jednakże aby założyć konto w sklepie internetowym celem zakupu produktów bądź złożenia zamówienia na nasze usługi, niezbędne jest, aby wskazać następujące dane osobowe: adres e-mail, hasło oraz informacje kontaktowe (tj. imię i nazwisko lub firma, adres, nip, telefon komórkowy). Brak niniejszych danych uniemożliwi nam zrealizowanie zamówienia. Ponadto, jeżeli przepisy prawa tak stanowią, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze wg rachunkowych lub podatkowych.
Jakie mam prawa? Będąc administratorem Państwa danych zapewniamy prawo dostępu do danych, mogą je Państwo także sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać, z któregoś z wymienionych uprawnień – skontaktujcie się z nami. Informujemy również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
W jakich przypadkach mogę złożyć sprzeciw? Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
a) Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, która zaistniała;
b) Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Komu przekazywane są moje dane osobowe? MASTER Parkiet pod klucz! dba o poufność Państwa danych. Jednakże tak jak większość przedsiębiorców, w zakresie prowadzonej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co może wiązać się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. Mając to na uwadze, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możemy przekazać dane: operatorom systemów informatycznych, operatorom systemów płatności, operatorom systemów sms i e-mail marketingu, firmom logistycznym, firmom kurierskim i poczcie polskiej, zewnętrznym dostawcom produktów, operatorom płatności, kancelariom prawnym, firmom księgowym i audytorskim.
Czy moje dane są przekazywane poza UE? Państwa dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MASTER Parkiet pod klucz! przez okres niezbędny dla realizacji celów, dla których niniejsze dane zostały pozyskane np. zakończenie realizacji zamówienia, usunięcie konta klienta, zakończenie postępowania reklamacyjnego, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
W jakim celu przetwarzane są pliki cookies? Zgromadzone pliki cookies są przetwarzane m.in. w celu ułatwienia realizacji zamówienia (tj. zapamiętują w serwisie dane o zalogowanym użytkowniku, zawartości koszyka), prowadzenia statystyk odwiedzin, ograniczenia reklam pop-up, wyświetlania informacji o polityce cookies oraz mierzenia efektywności naszych kampanii reklamowych).